Insecten
Insectenbestrijding

Vele insecten veroorzaken enorm veel schade.

Insecten leven op het land en in zoet water en vormen de soortenrijkste klasse van het dierenrijk. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten. Sommige insecten spelen een directe rol in het leven van de mens, zoals bij het overbrengen van ziektes, het verzamelen van honing, of door het opeten van de oogst. De verscheidenheid aan insecten die schade of overlast kunnen veroorzaken is enorm. Al deze verschillende soorten insecten vragen om een andere aanpak. Wanneer het gaat om doeltreffende preventie of bestrijding moet rekening gehouden worden met de leefwijze van het betreffende insect. De in Nederland voorkomende schadelijk/hinderlijke insecten kunnen we grofweg indelen in twee groepen kruipende en vliegende insecten. Ze worden o.a. bestreden d.m.v. het behandelen van de schuilplaatsen (naden en kieren) met een vloeibaar middel, een insecticidenpoeder of een lokaasgel. Een oppervlaktebehandeling van wanden en plafonds, een ruimtebehandeling (nevelen), het inspuiten van de nestopening met poeder of het plaatsen van elektrische vliegenvangers.