Bijen
Bijenbestrijding

Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen.

Bijen komen in geheel Nederland voor, meestal zijn dit de zogenaamde honingbijen. Deze honingbijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en cultuurgewassen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen.

Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving. Vooral het verzamelen van honing is een activiteit waar de mens erg van profiteert.

Het bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest onwaarschijnlijk plekken vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, is het beste dat u Te Lindert Ongediertebestrijding & Preventie waarschuwt, die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan weghalen en verplaatsen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is en de bijen overlast veroorzaken, wordt ingegrepen met bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen.